Oferta

Ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe

Proponuję moim klientom szeroki wybór ubezpieczeń na życie i ubezpieczeniach majątkowych. . W mojej ofercie znajdują się m.in.:

Ubezpieczenia na życie.

Ten rodzaj ubezpieczeń zapewnia pokrycie potrzeb finansowych, które wynikły wskutek pewnych określonych zdarzeń w życiu człowieka, takich jak: choroba, kalectwo, dożycie określonego wieku lub nawet śmierć. Należą do nich m.in.:

 • ubezpieczenia zdrowotne: (choroba, pobyt w szpitalu, kontuzje itp.);
 • ubezpieczenia rodzinne (małżonków, dzieci bądź dla całej rodziny);
 • ubezpieczenia NNW;
 • ubezpieczenia na przyszłość dzieci;
 • ubezpieczenia na wypadek utraty pracy bądź czasowej niezdolności do pracy;
 • ubezpieczenia emerytalne;
 • ubezpieczenia turystyczne;
 • ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny
 • i inne.

Ubezpieczenia majątkowe.

Tego rodzaju ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć mienie przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. Należą do nich m.in.:

 • ubezpieczenia mieszkań, domów, domów letniskowych, budynków gospodarczych czy innych obiektów;
 • ubezpieczenia gospodarstw rolnych;
 • ubezpieczenia OC dla poszczególnych grup zawodowych;
 • ubezpieczenia sprzętów domowych;
 • ubezpieczenia od skutków zdarzeń losowych (pożar, huragan, powódź, zalanie);
 • ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem
 • i inne.